Seilflyutvidelser

Loggføring

De fleste seilflyoperasjoner er organisert som en aktivitetsdag hvor man har en ansvarlig seilflyleder, en bakkesjef, instruktører og slepeflyger. Man starer dagen med en briefing og klargjøring av fly. Dagen avsluttes med parkering av fly og føring av bøker. Med MeLWin Klubb kan man føre dagloggen og få skrvet ut en oversikt av dagens flyging med summering for de enkelte fly. Dersom kassereren vil ha kopi av dagloggen, kan denne sendes direkte ut av MeLWin Klubb som epostvedlegg til kassererens epostadresse.

Loggføringen dekker tre ulike startmetoder; Flyslep, Vinsj og Motor.

Under loggføring vil det skje endel automatiske kontroller:

  • Instruktøren har gyldig papirer
  • Regnskap over gjenstående turer av fastprispakker
  • Kontroll av selvassuranse

Man kan i tillegg også sende loggen ut til de som har fløyet den dagen som epost ferdig beregnet med kostnader slik at man kan få en oversikt over hva man skylder.

Priskalkyle

Prissettingen av seilflyleie kan ha mange parametre og mange varianter. MeLWin Klubb dekker de fleste variantene som klubbene bruker.

Seilflyregister

Et seilfly er et resultatobjekt regnskapsmessig for en seilflyklubb. I NIFs forstand er et seilfly det regnskapsmessige formål. Når man går inn på et seilfly vil skjermbiladet vise henholdsvis regnskapsdata, logg og pris på tre ulike faner.


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: