Regnskap

Idrettens standard

MeLWin Klubb bruker bruker Norsk Standard NS4102 som alle regnskapspliktige skal bruke. Denne standarden har vært gjeldende fra og med regnskapsåret 1999. Norsk Idrettsforbund (NIF) har også vedtatt at alle klubber og særforbund knyttet til NIF skal bruke denne standarden. NIF har også konkretisert enkelte regler for klubbene som er tatt inn i MeLWin Klubb. Brukermanualen beskriver i detalj hvordan en klubb skal føre sitt regnskap etter NIFs regnskapsstandard.

Kontoplan

Kontoplanen har en firesifret kode og man kan utvide med de kontoer som man trenger.

Når man fører et bilag vil kontoakkumulatorer og hovedbok bli oppdatert umiddelbart. Man fører ikke "bunker", slik man gjorde med gamle regnskapssystemer siden dette er transaksjonsorientert. Hver gang man starter MeLWin Klubb kontrolleres alle bilag som ble ført sist gang og MeLWin Klubb vil melde fra om det er feil i regnskapsførselen. Man kan føre både tosidig og ensidige bilag.

Bilagsregistrering

Det er laget fem ulike registreringsvinduer for bilagsføring; Hovedboksbilag, Debitorbilag, Kreditorbilag, Innbetalingsbilag og Utbetalingsbilag. Det er fire faste nummerserier for bilag; Hovedboksbilag, Debitorbilag, Kreditorbilag og Bankbilag. Bilagsnummer blir automatisk tildelt, men man kan sette nummerserien til hva man vil.

Resultatobjekt

Resultatobjekt er det som er aktuelt å resultatmåle på. NIFs regnskapsstandard definerer et bilagsbegrep som heter formål. I vår forstand er dette Resultatobjekt. For en seilflyklubb er dette naturlig nok seilflyene. Det er meget fleksible rapportmuligheter i MeLWin Klubb. Man kan enkelt fremskaffe andre resultatmålinger ved å lage sine egne rapporter. Dermed kan man enkelt se hva for eksempel se hva skolevirksomheten innbringer.

Bilagstype

MeLWin Klubb har et bilagsbegrep som heter Bilagstype. Bilagstype har flere funksjoner. Det er både en standard bilagstekst, slik man kjenner igjen fra andre regnskapssystemer. Det er også en prisliste for bilagstyper av faste slag, som kilometergodtgjørelse, lærebøker, kurspakker, årskort og selvassuranse for å nevne noen eksempler. Bilagstype vil også foreslå en motkonto i hovedbok.

En bilagstype kan også være en loggtype slik at man får angitt om det er en variable pris logg eller en fastprislogg. Her er det mange muligheter. Det viser hvor fleksibel MeLWin Klubb er og hvor godt egnet det er til nettopp den aktiviteten som NAK-klubber har.

MeLWin Klubb har også en leverandørreskontro. Der kan man legge inn opplysninger om leverandørene og føre bilag mot disse. Mellomværende vises i leverandørreskontroen.

Budsjett legges inn på kontoplanen for alle resultatkontoene. Man kan i tillegg lage budsjett på alle resultatobjektene.

Resultatrapportering

Oppfølgingen er oversiktlig og enkel ved at rapportene viser forløpene grafisk.

For en seilflyklubb eller en motorflyklubb vil de fleste bilagene komme fra loggen. Det gjør regnskapsførselen mye enklere enn om man skalle brukt et standard regnskapssystem. Man trenger ikke være en regnskapsekspert for å bruke MeLWin Klubb. Dersom man bruker den standarden som programmet starer med vil det meste falle på plass.

Ved regnskapsårets slutt må man føre tilleggsposteringene før man kan årssaldere og starte på nytt regnskapsår. MeLWin Klubb fører ut alle saldoer på balansekontoer og reskontrokontoer, lukker årets bilag og starter det nye regnskapsåret med riktig inngående balanse. Før man får tatt årssaldering kontrollerer MeLWin Klubb at regnskapet er riktig avsluttet (tilleggsposteringene er riktig utført).


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: