Motorflyutvidelser

Loggføring

De fleste motorflyoperasjoner starter gjerne med at man reserverer (booker) et fly på forhånd. Så planlegger man flyturen, enten hjemme eller på basen. Flyet klargjøres, olje kontrolleres og bensin fylles. Så flyr man. Når man returnerer til basen parkerer man flyet og bøkene ferdigføres. Da vil det være naturlig også å logge sin flytur i MeLWin Klubb. Alternativ vil en av klubbens operative logge turene fra flyenes fartøyjournaler regelmessig og sende ut faktura. Faktura kan sendes på papir eller som epost. Man sparer både mye porto og arbeid ved å sende ut fakturaene som epost til de som har epostadresse.

Priskalkyle

Prissettingen av motorflyleie bestemmes normalt ut fra fast timepris. Noen klubber opererer med "grønne priser". Dette kan man legge inn ved medlemmer som har betalt for denne ordningen koomer som en egen medlemstype (årskort). Det er også mulig å legge på startavgift. I stedet for timepris kan man bruke tachopris.

Motorflyregister

Et motorfly er et resultatobjekt regnskapsmessig for en motorflyklubb. I NIFs forstand er et motorfly det regnskapsmessige formål. Når man går inn på et motorfly vil skjermbiladet vise henholdsvis regnskapsdata, logg og pris på tre ulike faner.

Integrasjon med KDS

MeLWin Klubb har både mulighet for å importere logg fra KDS (Klubbdatasystem, Svein-Harald Jensen) og eksportere data til KDS.


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: