Medlemsadministrasjon

Når du starter MeLWin Klubb første gang, vil du koble deg opp mot forbundets (NAK) sentrale medlemsregister MeLWin og hente elektronisk alle medlemmene til din klubb. All medlemsinformasjon blir overført til MeLWin Klubb. Alt adressevedlikehold skjer sentralt. Det betyr at du slipper å vedlikeholde adresse og medlemsinformasjon lokalt i ditt system. Det innebærer rasjonalisering og mindre arbeid. En av de store utfordringene i dagens IT-verden er at de samme opplysningene vedlikeholdes i flere ulike databaser. Det er elegant løst i MeLWin Klubb. For å overføre opplysninger må du på forhånd være registrert som din klubbs klubbarkivar i MeLWin Forbund. Du må identifisere deg med medlemsnummer og personlig kode. Dette er gjort av sikkerhetshensyn.

Medlemsinformasjon på ett sted

All adresseinformasjon, medlemsinformasjon og lisensinformasjon blir overført. I tillegg kan du legge til en rekke opplysninger selv. Det kan være om medlemmet har årskort, betalt selvassuranse, osv. Det er enkelt å skrive ut medlemslister og etiketter. Du kan også direkte fra MeLWin Klubb sende epost til medlemmer som har epostadresse. Du kan skrive ut brev og flette med adresseinformasjon.

Medlemsregisteret er også kunderegisteret. Du kan også legge inn andre adresser for kunder eller debitorer. Disse kommer på en annen nummerserie.


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: