Fakturering

Medlemskontingenten blir krevet inn sentralt og klubbens andel refundert til klubbene. All annen fakturering til medlemmene må klubben sørge for selv. Det kan være flyleie, basert på loggdata, kurskostnader, utstyr, varer eller annet som medlemmene må betale for. Det er helt avgjørende for klubbens likviditet og økonomi at slike fordringer blir krevet inn.

Dette gjøres ved å skrive ut fakturaer på fakturaark med bankgiro i en laserskriver eller blekkskriver. Fra MeLWin Klubb kan du også sende fakturaen som en epost til de enkelte medlemmene. Dette har vist seg å gi store besparelser i porto, samt at det er meget lettvint.

Dersom fakturaen ikke blir betalt i tide, kan man også purre opp denne og eventuelt også ilegge et fakturagebyr. Hvis ikke purrefakturaen heller blir betalt, kan man også gå videre til en Betalingsoppfordring. Her kan man ilegge et halvt rettsgebyr fordi dette er første trinn i en inkassoprosess.

En faktura fra MeLWin Klubb er egentlig en reskontroutskrift. For de aktive medlemmene kan det bli mange bevegelser på deres reskontrokonto og betalingene skjer sjelden mot en enkelt post. Dette er det tatt særskilt hensyn til i MeLWin Klubb. For hver faktura vil det enkelte medlem se hvilke bevegelser det har vært på sin konto, både fordingsposter og betalinger. Ved hvert nytt regnskapsår lages en saldo av kundereskontrokontoen ved forrige årets slutt og man starter med en post og forøvrig blanke ark.

Renteberegning

Man kan også renteberegne hvert medlems reskontrokonto slik at man belaster for utestående (og eventuelt premierer med rentetilskudd ved forskuddsbetaling). Dette kan gjøres etterskuddsvis for hele året samlet eller delt opp i tre eller fire perioder.


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: