Hva er MeLWin Klubb ?

MeLWin Klubb er et komplett administrativt system med en rekke funksjoner som skal dekke de behov en klubb tilsluttet sitt forbund har.

Styringsverktøy:

MeLWin Klubb vil kunne være klubbens økonomiske styringsverktøy med oversikt over medlemmer, utestående fordringer, gjeld og likviditet.

Hva kreves for å bruke MeLWin Klubb?

Man trenger en moderne Windows PC (eller Macintosh) med Internett-forbindelse. Man trenger ikke være hverken dataekspert eller regnskapsekspert for å bruke MeLWin Klubb.

Hvordan få MeLWin Klubb:

Den kan lastes ned fra en ftp. Filen er på ca 15 MByte og vil ta litt tid: ftp://www.norsoft.no/
Gå til mappen melwin og last ned siste versjon.

(Eventuelt lagre denne linken på ditt temp-område og starte derfra for å installere)
Alternativt kan den fåes på CD ved henvendelse til

Her er en liste over funksjoner:

 • Medlemsadministrasjon
  • Medlemsreskontro
  • Brevfletting
  • Etikettutskrift
  • epostutsending til medlemmene
 • Fakturering
  • E-faktura (faktura som epost)
  • Papirfaktura
  • Purrefaktura
  • Betalingsoppfordring
 • Regnskap
  • Følger Norsk Standard NS4102 og Idrettens standard
  • Hovedbok
  • Flesibel 4-sifret kontoplan
  • Resultatmåling på Resultatobjekt
  • Umiddelbar oppdatering av hovedbok og reskontro ved bilagsføring
  • Post mot post eller àkonto føring av reskontrobilag
  • Effektive bilagsføringsvinduer
   • Debitorbilag
   • Kreditorbilag
   • Innbetalingsbilag
   • Utbetalingsbilag
   • Hovedboksbilag
  • Fleksibelt bilagsbegrep Bilagstype
  • Renteberegning av kundereskontro (både debet- og kreditrenter)
  • Budsjett på konto og resultatobjekt
  • Grafisk fremstilling av resultat og likviditetsutvikling
  • Standardrapporter
   • Bilagsjournal
   • Hovedbokutskrift
   • Resuktatutskrift
   • Balanseutskrift
   • Kontoutskrift med råbalanse
   • Budsjettutskrift
   • Reskontroutskrift av kundereskontro og leverandørreskontro
   • Kunde- og leverandørustrift med saldo
  • Årssaldering med automatisk inngangssaldo for kundereskontro
 • Relasjonsdatabase
  • Effektiv lagring av dataene
  • Omfattende søkemuligheter i dataene
 • Seilflyutvidelser
  • Loggføring
  • Automatisk beregning av priser etter følgende generelle parametre parametre
   • Seilfly
   • Medlemstype
   • Bilagstype
   • Slepefly
  • Og følgende spesielle parametre
   • Startavgift (med eventuelle inklusive minutter)
   • Slepetid
   • Slepehøyde (med fastvariant og terskler)
   • Flygetid
   • Tachotid (for motorglider)
  • Og følgende startmetoder
   • Flyslep
   • Vinsjstart
   • Selvstartende motor (og TMG)
  • Avtomatisk generering av bilag fra logg
  • Aktivitetsrapportering
  • Logg kan sendes som epost til f.eks kasserer
  • Logg kan leses inn fra mottatt epost
  • Effektivt registreringsvindu av daglogg
  • Utskrift av daglogg med summering pr fly og totalt
  • Automatisk kontroll av selvassuranse
  • Automatisk kontroll av gyldig instruktørpapirer
  • Utsending av logg som epost til medlemmene
 • Motorflyutvidelser
  • Loggføring
   • Avgangssted og ankomststed
   • Avgangstid og ankomsttid
   • Automatisk blokktidstillegg
   • Touch and go antall
  • Automatisk beregning av priser etter følgende generelle parametre parametre
   • Motorfly
   • Medlemstype
   • Bilagstype
  • Og følgende spesielle parametre
   • Startavgift
   • Flygetid
   • Tachotid (for motorglider)
  • Automatisk generering av bilag fra logg
  • Aktivitetsrapportering
  • Effektivt registreringsvindu av logg
  • Innlesing av logg fra KDS
 • Booking
  • Reservasjon av fly
  • Lokal booking
  • Booking over WEB
  • Telefonbooking
  • Automatisk stand-by reservasjon dersom flyet er opptatt
  • Mulighet for å sperre ved overtrådt kredittgrense eller andre årsaker

  Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

  Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
  Postboks 328,
  1323 Høvik
  Telefon: 67518020
  Telefax: 67518021
  email:

  Verktøy og database: