Booking

Det siste utviklingstrinnet av MeLWin Klubb er et fullstendig reservasjonssystem for materiell og anlegg. For NAK vil det normal være reservasjon av fly. Men man kan også reservere andre begrensede ressurser som skal deles mellom mange medlemmer.

Reservasjon av fly

Motorfly er det vikligste driftsmiddelet i en flyklubb. For å forvalte en sunn drift, må man sørge for at flyene er tilgjengelig og da er det viktig med et tilgjengelig bookingsystem som opereres uavhengig av hvert enkelt medlem. I MeLWin Klubb er det Resultatobjektet som er reservasjonsobjektet. Et resultatobjekt kan også for andre klubber være en tennisbane, en håndballbane, en kajakk, osv

Lokal booking

Man kan utføre reservasjoner direkte i MeLWin Klubb dersom man har tilgang til denne enten den maskinen databasen ligger eller fra en klientmaskin i et lokalt nettverk. Visningen er grafisk og oversiktlig.

Man kan få en oversikt over inntil 20 resultatobjekter fra dag til dag.

Booking over WEB

Det viktigste grensesnittet for de fleste medlemmene er Internett. Man kan både få en oversikt over hvilke objekter som er booket og gjøre egne bookinger og eventuelt senere gjøre endringer på sine egne bookinger. I tillegg til å gjøre egne bookinger kan man også reservere på vegne av andre. Man kan senere gjøre endringer både for egne bookinger og de som man har gjort på vegne av andre. Det er et enkelt og sikkert adgangssystem som hindrer noen i å gjøre falske reservasjoner. Man kan også sperre for booking for enkelte medlemmer dersom disse f.eks har ikke har gjort opp for seg økonomisk overfor klubben.

Sjekk http://booking.melwin.no/

Telefonbooking

Et fortsatt svært viktig grensesnitt er telefon. Dette er også ivaretatt i MeLWin Klubb. En automatisk telefonsvarer ber først om medlemsnummer og kode. Deretter kommer man inn i en meny som man kan velge med å trykke tastene på telefonen. Menyen gir mulighet til å booke eller avbooke en tidligere booking. Man kan også velge å få opplest hvilke objekter som kan bookes og når de er booket.

Ring 67518027 for test.

Automatisk Stand-by reservasjon

Dersom objektet er opptatt i det aktuelle tidsrom man selv ønsker å disponere det, vil reservasjonen automatisk bli liggende i påvente om den opprinnelige reservasjonen blir avbestilt. Da vil man automatisk rykke opp til å få disponere det selv.


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: