Postjournal

De fleste sentrale organisasjoner har et formelt krav til registrering av all innkommende og utgående post. Dette kan enkelt gjøres i MeLWin Forbund. Alle formelle krav er tilfredsstilt.

For utgående post kan også dokumentet selv bli registrert i MeLWin Forbund. Ved bruk av den integrerte tekstbehandleren har man også et ypperlig dokumentarkiv. Likeledes kan også utgående epost bli arkivert i denne sentrale databasen. epost har ellers i andre systemer ingen god mulighet for å bli tatt vare på og representere i så måte et hull i journalkravet.


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: