Organisasjonssystem

Hele forbundets organisasjon gjenspeiles i strukturen av MeLWin Forbund. MeLWin Forbund er så fleksibelt bygget opp at den vil kunne passe for de fleste strukturer for medlemsorganisasjoner.

Klubbregister

Medlemmene er i første rekke tilknyttet sin klubb. Det er det første organisasjonsleddet som medlemmet ser. Klubbene er igjen ofte organisert i kretser eller distrikter. Dette er opplysninger som er mulig å vedlikeholde i MeLWin Forbund.

Seksjonsregister

Noen forbund favner flere ulike, men tilknyttede aktiviteter. Disse aktivitetene kan være organisert i hver sin seksjon og hver seksjon kan ha sine egne årsmøter og egne kontingentstrukturer. Dette er ivaretatt i MeLWin Forbund.

Register over tillitsvalgte

Det er også et eget register over tillitsvalgte som normalt blir oppdatert av hver enkelt klubbs Klubbarkivar. Dermed har forbundet et komplett organisasjonskart over hele sin struktur.


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: