Kursadministrasjon

I tillegg til brevskolekurs er det også en mer generell kursmodul. Denne gir muligheten for å registrere de ulike kursene som holdes og hvilke deltagere som har vært med på de ulike kursene. De fleste forbund har kurs til medlemmene som et viktig tilbud. Man kan også bruke denne kursmodulen til treninger og andre samlinger.


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: