Hva er MeLWin Forbund ?

MeLWin Forbund er et komplett administrativt system med en rekke funksjoner som skal dekke de behov et forbund har.

Styringsverktøy:

MeLWin Klubb vil kunne være forbundets økonomiske styringsverktøy med oversikt over medlemmer, utestående medlemskontingent, mellomværende mellom forbund og klubbene.

Hva kreves for å bruke MeLWin Forbund?

MeLWin forbund vil normalt kjøres i en klient/tjener installasjon. I tillegg må tjenermaskinen også ha fast Internettforbindelse med fast IP-adresse. De lokale klinetmaskinene vil være tilknyttet tjenermaskinen over det lokale nettverket.

Her er en liste over funksjoner:

 • Medlemsadministrasjon
  • Sentral innkreving av medlemskontingent
  • Vedlikehold av medlemskategorier
  • Vedlikehold av kontingentstrukturer
  • Refusjon av innbetalt medlemskontingent til klubbene
  • Etikettutskrift
  • Brevfletting mot medlemsregister
  • epostutsending til medlemmene
  • Vedleikehold av medlemsregister over Internett
 • Organisasjonssystem
  • Klubbregister
  • Seksjonsregister
  • Register over tillitsvalgte
 • Aktiviteter
  • Registrering av medlemmenes akkumulerte aktivitetslogg
 • Sportslisenssystem
  • Egen struktur for lisenser og forsikring
 • Abonnement
  • Bladabonnementsregister
  • Kan være uavhengig eller koblet til medlemsskapet
 • Brevskoleutvidelser
  • Brevskolekurs
  • Regsitrering av innsente brev
  • Utskrift av kursbevis ved fullført kurs
 • Kursadministrasjon
  • Kursregister
  • Vedlikehold av kursdeltakere
 • Postjournal
  • Registrering av innkommende post
  • Registrering av utgående post med egen integrert tekstbehandler og epost

  Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

  Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
  Postboks 328,
  1323 Høvik
  Telefon: 67518020
  Telefax: 67518021
  email:

  Verktøy og database: