Brevskoleutvidelser

MeLWin Forbund inneholder en modul som er det eneste standard administrasjonssystem for brevskoler. Det er bygget opp etter kravene til rapportering til Statistisk Sentralbyrå etter normene fra KUF (Kirke-, Utdannings-, og forskningsdepartementet). Man kan registrere inn kurs som på forhånd er godkjent av Normeringsutvalget til NFF (Norsk Forbund for Fjernundervisning)

I denne delen kan man registrere innsente brev (eller andre kommunikasjoner), rette disse og eventuelt karakterbedømme innsendelsen. Ved fullført studium, modul eller kurs kan man skrive ut vitnemål (eller kursbevis)

Hvert år kan man videre innrapportere antall innmeldinger og fullføringer til SSB.


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: