Aktiviteter

I tillegg til medlemmene er spesielt innenfor idrettsorganisasjonene aktiviteten kjernen i formålet. Slike aktiviteter kan være deltagelse i trening eller konkurranser. Det kan også være prestasjoner som krever en rapportering av mengde eller intervaller.

Registrering av medlemmenes akkumulerte aktivitetslogg

I MeLWin Forbund er det et eget register for rapportering av aktivitet. Slik aktivitet kan være antall treningstimer, antall konkurranser man har deltatt i eller andre prestasjoner som er oppnådd (f.eks. ferdighetsmerker)


Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
Postboks 328,
1323 Høvik
Telefon: 67518020
Telefax: 67518021
email:

Verktøy og database: