Hva er MeLWin ?

MeLWin er et todelt medlemsadministrativt system. Den ene delen er et sentralt medlemsregister. Den andre delen er et lokalt klubbadministrativt system. Medlemsregisteret vedlikeholdes sentralt og hver enkelt klubbs medlemmer overføres med jevne mellomrom til det lokale systemet.

Omfattende funksjonalitet:

MeLWin et et meget omfattende datasystem som passer for de aller fleste medlemsorganisasjoner som har en sentral organisasjon eller forbund og lokale klubber.

Hva er det som gjør MeLWin unik?

Det som gjør MeLWin unik er medlemsadministrasjonen. Registerhold av medlemsmassen, med adressevedlikehold som gjøres i en sentral database. Denne sentrale databasen kan oppdateres av det enkelte medlemmet over Internett for sin egen adresse. Den kan oppdateres av hver enkelt klubb over Internett og den kan oppdateres sentralt i det lokale nettverket.

Kontingenten sendes ut fra forbundet og betales inn til forbundet som igjen refunderer klubbkontingenten til de enkelt lokale klubbene.

De lokale klubbene har også MeLWin, som et klubbadministrativt system. De henter inn alle medlemsdata over Internett fra den sentrale MeLWin og slipper dermed selv registerhold av medlemsdataene.

MeLWin er velprøvd:

MeLWin Forbund ble utviklet etter de behov NAK/NLF (Norsk Aero Klubb/Norsk Luftstportsforbund) hadde og satt i drift 1.januar 1999. Det er gjort noen endringer og utvidelser siden den gang. Systemet har i demonstrert en god driftsstabilitet i en mellomstor organisasjon. MeLWin Forbund er konstruert etter byggeklossprinsippet og kan enkelt tilpasses enhver annen medlemsorganisasjon og med organisasjonens eget preg.

MeLWin Klubb har blitt utviklet trinnvis. Første trinn var ferdig og ble satt i drift i 2000. Det var et system for medlemsadministrasjon, aktivitetslogging og fakturering. I 2001 ble MeLWin Klubb utvidet til et komplett økonomisystem. I 2002 ble det ytterligere utvidet med en bookingmodul. Bookingmodulen har et eksternt grensesnitt både over WEB og telefon. Også MeLWin Klubb har demonstrert god driftsstabilitet på mange ulike Windowsversjoner og MacOS.


  Design og utvikling: MeLWin AS, Øyvind Moe

  Organisasjonsnr: 974 209 055 MVA
  Postboks 328,
  1323 Høvik
  Telefon: 67518020
  Telefax: 67518021

  email:

  Verktøy og database: